След завършен 7 клас

Брошура

След завършен 8 клас
Професионална паралелка - Професия Фризьор
Непрофилирано обучение - дневна форма
Непрофилирано обучение - вечерна форма