Introduction

about_me

За нас

Училище, запазило добрите традиции и доразвиващо ги в нашето модерно съвремие. Гимназия, в която всичко се посвещава на младите хора, на тяхното образование и възпитание в патриотичен, високохуманен и творчески дух. Тук учители и ученици заедно превръщат “неблагодарната професия” в амбиция, а задълженията в каляване на воля. Учим се един от друг – нали сме екип, винаги можем да се самообразоваме. Светът на знанието, науката и съвременните технологии е свят изграден от млади амбициозни хора, приели предизвикателствата на бъдещето! Училището ни прави уверени, че имаме връзка с традициите, че спортният дух ни е заложен, че ученето е изкуство!

Вижте учителите в училището

Образование

Октомври 2017 — Март 2018

Добри традиции

Във времето на надпревара, в условията на пазарна икономика, в свят на нови технологии, оставихме място и за нещата, които хранят националното ни самочуствие и връщат към традицията – през 2000г. учители и ученици от гимназията поставиха по своя инициатива плоча в дома на народния будител Иван Чорев.

Октомври 2017 — Март 2018

Спорт

Показател за високото културно равнище на учениците е и отношението им към спортната дейност. Интересът към определени видове спорт като баскетбол, волейбол, футбол е изключително голям. Има обособени секции по футбол, баскетбол и волейбол, в които учениците имат възможност да спортуват и като извън класни занимания. Всяка година представителни отбори на Гимназията участват в състезания по отделните видове спорт и се представят отлично. Горди сме, че наши ученици са колоездачите от клуб „Лястовица”, гр. Казанлък. Те печелят призови места в национални и международни състезания, и са част от националния отбор по колоездене на юноши старша възраст.

Учебната 2018/2019г

Прием

Предлагаме прием след завършен седми клас(основно образование) в дневна и във вечерна форма. В дневна форма приемаме три паралелки по 26 ученици. По една паралелка в профил "Икономическо развитие", профил "Предприемачески" и професия "Фризьор". Във вечерна форма приемаме една паралелка в профил "Предприемачески"

2015 — до днес

Материална база

Гимназията разполага с добра материална база. Има конферентна зала, интерактивна зала, мултимедия и wi fi във всяка стая, модерно фризьорско и козметично ателие, оборудван компютърен кабинет със съвременни компютри, купени през май 2018г

за учебната 2018 / 2019

Вижте конспектите и датите за изпитите

Може да видите конспектите по всички предмети за ученици учещи в самостоятелна форма на обучение или държащи приравнителни изпити. Също така може да видите на коя дата Ви е изпита, в коя стая.

Какво съдържа страницата?

В страницата може да намерите: стратегия за развитие на училището, мнение на бивши ученици, история на град Казанлък, списък с преподаватели, галерия, училищно настоятелство, прием, паралелки, учебна програма, график за родителски срещи, консултации, вътрешен правилник, бюджет

Нашите специалности

Предлагаме обучение в следните специалности. Форми на обучение - дневна и вечерна.

 • Професия "Фризьор" - дневна форма
 • Профил "Предприемачески" - дневна форма
 • Профил "Икономическо развитие" - дневна форма
 • Профил "Предприемачески" - вечерна форма

Състав

Процент на запълване на паралелките в гимназията. Към момента почти всички места са свободни. Заповядайте!

 • 11%
  Фризьор - дневна
 • 100%
  Учители
 • 12%
  Икономическо развитие - дневна
 • 9%
  Предприемачески - дневна
 • 9%
  Предприемачески - вечерна

testimonial

Как да кандидатствам? Балообразуване.

"За професия "Фризьор" балообразуването е следното: От Националното външно оценяване се вземат удвоената оценка по БЕЛ и удвоената оценка по Математика. От свидетелството за завършено основно образование се вземат оценките по Биология и здравно образование и Изобразително изкуство. Прием след завършено основно образование в дневна форма. Една паралелка от 26 ученици. "

"За профил "Предприемачески" балообразуването е следното: От Национално външно оценяване се вземат удвоената оценки по БЕЛ и удвоената оценка по Математика. От свидетелството за завършено основно образование се вземат оценките по География и икономика и Информационни технологии. Прием след завършено основно образование в дневна и във вечерна форма. По една паралелка от по 26 ученици. "

"За профил "Икономическо развитие" балообразуването е следното: От Национално външно оценяване се вземат утроената оценка по БЕЛ и оценката по Математика. От свидетелството за завършено основно образование се вземат оценките по География и икономика и Информационни технологии. Прием след завършено основно образование в дневна форма. Една паралелка от 26 ученици."

Балообразуващи предмети за професия "Фризьор" Директор Нели Пенчева
Балообразуващи предмети за профил "Предприемачески" Илиан Кавалов - преподавател по информатика
Балообразуващи предмети за профил "Икономическо развитие" Квалифицирани преподаватели

Contact

Контакт

Адрес:
Област Стара Загора, град Казанлък квартал „Васил Левски”
Телефон:
(0431) 6-34-55
еMail:
gbrkk@abv.bg
Директор:
Нели Пенчева
Администратор сайт:
Илиан Кавалов
Длъжностно лице по защита на данни:
Стела Славчева, email: gdprss@abv.bg Посоченият адрес е само по отношение на обработката на лични данни и се използва за упражняване на правата на субектите на данни по член 15 - 22 от регламент (ЕС) 2016/679

Формуляр за съобщение

Попълнете необходимата информация за да изпратите съобщение!

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.