Реални знания и практически умения – предпоставки за Вашето бъдеще!

Обучението се извършва по учебен план за общообразователни паралелки, но с възможност за допълнително изучаване на отделни предмети под формата на ЗИП. Разнообразни форми на професионална подготовка чрез съвременни методи и средства, допринасящи за висока образованост и квалификация, за реализация в различни сфери и в съвременното информационно общество!

otmetka Интензивно изучаване на чужди езици

otmetka По-задълбочено изучаване на отделни предмети

otmetka Спортни секции с възможности за развитие и изяви

  • Баскетбол
  • Волейбол
  • Футбол
  • Индивидуални спортове

otmetka Възможност за продължаване на образованието във ВУ

otmetka Възможност за изучаване на дисциплини, свързани със закона за частната охранителна дейност.