Необходими документи за кандидатстване

otmetka Заявление по образец за участие в класиране – попълва се на място в гимназията;

otmetka Свидетелство за завършено основно образование.