БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ


  • Български език и литература;
  • Математика;
  • Изобразително изкуство
  • Биология и здравно образование

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


  • Свидетелство за завършено основно образование
  • Заявление по образец – попълва се на място, в гимназията
  • Медицинско свидетелство