1.Родителска среща за 9 класове – 27.09.2016 година от 17,30 ч.

При следния дневен ред :

1.Запознаване с правилника за вътрешния ред на училището

2.График за класни ,контролни и входни нива

3.Разни

  1. Родителска среща за 9-12 класове – 11.10.2016 година от 17,30 ч.

При следния дневен ред :

1.Запознаване с правилника за вътрешния ред на училището

2.График за класни ,контролни и входни нива

3.Разни

  1. Родителска среща за 9 – 12 класове – 15.02.2017 година от 17,30ч.

При следния дневен ред :

1.Отчет на резултатите от първия учебен срок

2.Разни