График за консултации през втори срок на учебната 2017/2018 година
ВТОРНИК
Антоанета Канева - Математика и Информационни технологии.
Красимир Кръстев - Български език и литература.
Людмила Бозукова - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда.

СРЯДА
Нели Муралиева - Български език и литература.
Христиана Симеонова - Български език и литература, Руски език.
Раличка Илиева - Математика и Физика.
Илиан Кавалов - Информатика и Информационни технологии.
Цвета Абрашева - География и икономика.

ЧЕТВЪРТЪК
Светлин Одаджиев - Философски цикъл.
Йордан Кирчев - История

ПЕТЪК
Галя Турлакова - Английски език.