Достъп до Обществена информация

Тип на файл
 Административна услуга Сваляне
Заявление за достъп до обществена информация свали от тук
Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация свали от тук
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация свали от тук
Протокол за приемане на устно заявление за
достъп до общeствена информация
свали от тук