Тип на файл

 Административна услуга

 Сваляне

Приемане и преместване

Свали файла от тук

Издаване на диплома за средно образование

  Свали файла от тук
  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.   Свали файла от тук
 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

  Свали файла от тук
  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити   Свали файла от тук
  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи   Свали файла от тук
 

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

  Свали файла от тук
 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

  Свали файла от тук
 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

  Свали файла от тук
  Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)   Свали файла от тук